Materiały z programu "Dobre łącza" od roku szkolnego 2021/22 wchodzą w skład programu Szkoła twórczych praktyk.

Do programu "Dobre łącza" zgłosiło się prawie 200 osób z ponad 100 szkół z całej Polski. Dziękujemy! Na początku kwietnia organizujemy szkolenia wstępne do programu (w formie online).

Zapraszamy do 1,5 rocznego programu "Dobre łącza" rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne (SEL), opartego na metodzie psychoedukacji poprzez film. Przygotowaliśmy program dla edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI, a także pakiet do pracy z rodzicami, wskazujący sposoby wspierania dzieci w domu oraz inspirujący do samorozwoju.