Zapraszamy do 1,5 rocznego programu "Dobre łącza" rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne (SEL), opartego na metodzie psychoedukacji poprzez film. Przygotowaliśmy program dla edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI, a także pakiet do pracy z rodzicami, wskazujący sposoby wspierania dzieci w domu oraz inspirujący do samorozwoju.

Celem programu Dobre łącza jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w wieku 7-12 lat w Internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji takich jak: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

Zapraszamy szczególnie wychowawców klas i świetlic szkolnych, osoby uczące informatyki i etyki, szkolnych pedagogów, psychologów i bibliotekarzy.

Osoby zgłaszające się do udziału w programie „Dobre łącza” otrzymają wsparcie:

• szkolenie wstępne, webinaria, a także konsultacje merytoryczne i metodologiczne;
• materiały dydaktyczne, merytoryczne i pomocnicze (dostęp do filmów krótkometrażowych, scenariuszy zajęć, materiałów pomocniczych).

Osoby zgłaszające się do udziału w programie „Dobre łącza” zobowiązane są do:
• udziału w szkoleniu wprowadzającym do programu (jego termin i forma zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami władz państwowych) i webinariach pogłębiających wiedzę z zakresu zagadnień programu;
• realizacji co najmniej pięciu zajęć z dziećmi z wykorzystaniem filmów i scenariuszy zajęć zaproponowanych na platformie „Dobre łącza”;
• realizacji co najmniej jednego spotkania z rodzicami z wykorzystaniem filmu i materiałów zaproponowanych na platformie „Dobre łącza”;
• przesłania ankiet ewaluacyjnych i relacji z zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem ww. materiałów na podstawie przekazanego formularza;
• utrzymywania kontaktu z koordynatorem projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej (jan.dabkowski(at)ceo.org.pl)

Pełen regulamin udziału w programie.

Osoby prowadzące zajęcia i regularnie przesyłające relacje ewaluacyjne otrzymają zaświadczenia realizacji programu.

Najbardziej aktywne osoby mają szansę zdobyć dofinansowanie realizacji zaproponowanego przez siebie projektu szkolnego w 2022 r. (szczegóły w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022).

Udział w programie jest bezpłatny.

HARMONOGRAM

Od 1 lutego 2021 do 30 czerwca 2021 (2. semestr roku szkolnego 2020/21)
- rekrutacja szkół do udziału w projekcie (luty)
- organizacja szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek (kwiecień)
- działania w szkołach, testowanie materiałów edukacyjnych (kwiecień-czerwiec)
- wsparcie szkół w formie warsztatów, webinariów, spotkań eksperckich i konsultacji

Rok szkolny 2021/22
- dalsze działania w szkołach
- wsparcie szkół w formie warsztatów, webinariów, spotkań eksperckich i konsultacji
- wybranie i dodatkowe szkolenie 15 najbardziej zaangażowanych nauczycieli i nauczycielek, wsparcie ich minigrantami i warsztatami (2022 r.)
- realizacja projektów szkolnych (2022 r.)

Wrzesień 2022
- wydarzenie podsumowująco-upowszechniające wypracowane materiały.

Projekt jest prowadzony dzięki wsparciu Google.org Impact Challenge: Bezpieczeństwo w sieci.