O programie

Celem programu "Dobre łącza" jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

W ramach programu przygotowaliśmy narzędzia edukacyjne oparte na metodzie psychoedukacji poprzez film. W ich skład wchodzą filmy krótkometrażowe wraz ze scenariuszami zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat, odnoszące się do kompetencji społeczno-emocjonalnych. Dobraliśmy też filmy dla rodziców, które wskazują sposoby wspierania dzieci w rozwoju kompetencji SEL oraz inspirują do samorozwoju. Chcemy objąć programem co najmniej 100 nauczycielek i nauczycieli, pracujących z 2400 dziećmi i 750 rodzicami w 80 szkołach.

Udział w programie jest bezpłatny.

HARMONOGRAM

Od 1 lutego 2021 do 30 czerwca 2021 (2. semestr roku szkolnego 2020/21)
- rekrutacja szkół do udziału w programie (luty)
- organizacja szkolenia wstępnego dla nauczycieli i nauczycielek (kwiecień)
- działania w szkołach, testowanie materiałów edukacyjnych (kwiecień-czerwiec)
- wsparcie szkół w formie warsztatów, webinariów, spotkań eksperckich i konsultacji

Rok szkolny 2021/22
- dalsze działania w szkołach
- wsparcie szkół w formie warsztatów, webinariów, spotkań eksperckich i konsultacji
- wybranie i dodatkowe szkolenie 15 najbardziej zaangażowanych nauczycieli i nauczycielek, wsparcie ich minigrantami i warsztatami (2022 r.)
- realizacja projektów szkolnych (2022 r.)

Wrzesień 2022
- wydarzenie podsumowująco-upowszechniające wypracowane materiały.

Regulamin udziału w programie.

Program jest prowadzony dzięki wsparciu Google.org Impact Challenge: Bezpieczeństwo w sieci.