Kontakt

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa

Jan Dąbkowski
koordynator programu
jan.dabkowski@ceo.org.pl