Materiały z programu "Dobre łącza" od roku szkolnego 2021/22 wchodzą w skład programu Szkoła twórczych praktyk.

Zachęcamy nowe szkoły do korzystania z filmów i scenariuszy zajęć, a także szkolenia wstępnego, webinariów i warsztatów, aby pracować z dziećmi i młodzieżą z klas I-VI nad rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych i wspierać w ten sposób ich bezpieczeństwo w internecie. Proponujemy też filmy do pracy z rodzicami i tym samym - prowadzenie szerokich działań profilaktycznych, wspierających uczniów i uczennice w szkole i w domu.

By zrealizować program w ścieżce "Lekcje z filmem" należy do 27 maja 2022 r. przeprowadzić pięć zajęć z dziećmi i co najmniej jedno spotkanie z rodzicami, a także przesłać z nich relacje (wg zaproponowanego formularza).

Chętne osoby mogą zrealizować ścieżkę projektu szkolnego. Realizacja projektu nie jest warunkiem koniecznym realizacji programu. Chęć podjęcia się tego zadania należy zadeklarować w formularzu rejestracyjnym. Pierwszy semestr ścieżki projektowej “Dobre łącza” jest poświęcony zajęciom rozwijającym kompetencje społeczno-emocjonalne. W drugim semestrze pojawi się możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z całą szkolną społecznością, poprzez przygotowanie i realizację ogólnoszkolnego projektu. Projekt powinien objąć działania skierowane na integrację, rozwój wiedzy i kompetencji społeczno-emocjonalnych, poprawę bezpieczeństwa online i offline. Może przybrać formę gier terenowych, całodziennych warsztatów i spotkań, integrujących twórczych zadań w świecie online i offline. Mile widziane będą działania współtworzone z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, w zespołach pedagogicznych, we współpracy z informatykiem, pedagogiem czy psychologiem szkolnym. Przygotowanie projektów wesprą warsztaty z ekspertami i ekspertkami CEO, którzy/które pomogą stworzyć projekty odpowiadające potrzebom i możliwościom różnych społeczności szkolnych. Piętnaście najciekawszych pomysłów na projekty wesprzemy dofinansowaniem w wysokości 2 500 zł. Czas na realizację wszystkich aktywności jest do 12 czerwca 2022 r.

30 września 2021 r. w godz. 9-15 odbędzie się szkolenie wstępne dla osób rozpoczynających pracę z kolekcją “Dobre łącza”. Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wprowadzimy w temat kompetencji społeczno-emocjonalnych w kontekście rozwoju i aktywności online i offline. Opowiemy o całej kolekcji filmów i materiałów, pokażemy dwa pierwsze filmy, przejdziemy przez materiały do nich przygotowane, omówimy metody i przygotujemy się do pracy z rodzicami. Zapowiemy też nabór i wsparcie dla projektów szkolnych realizowanych w 2. semestrze, a także ich możliwe dofinansowanie.

Co miesiąc odbywać się będą webinary o kompetencjach społeczno-emocjonalnych. Spotkania będą przedłużeniem i uzupełnieniem wrześniowego szkolenia wstępnego. Wraz z ekspertami, a jednocześnie autorami pigułek eksperckich do naszych materiałów edukacyjnych będziemy omawiali kolejne kompetencje społeczno-emocjonalne: samozarządzanie, świadomość społeczną, umiejętność budowania relacji, świadome podejmowanie decyzji.

Pełna informacja o programie Szkoła twórczych praktyk.

Do programu można zgłosić się do 26 września. Udział jest bezpłatny.